REGULAMIN TRZECIEGO RAJDU PTTK
SZLAKIEM KOŁOBRZESKIEJ ZIELENI
IM. ANTONIEGO SZARMACHA

w dniu 16.07.2022 r.

Patronat honorowy:
1. Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska
2. Starosta Kołobrzeski - Tomasz Tamborski

Patronat medialny:
TELEWIZJA KABLOWA KOŁOBRZEG

I. Cel Rajdu:

 1. Uczczenie wielkiego propagatora zieleni Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego, ś.p. Wiceprezesa Oddziału i przewodnika turystycznego PTTK - Antoniego Szarmacha.
 2. Propagowanie walorów zieleni w Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego.

II. Organizator Rajdu - Zarząd Oddziału PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu, ul. Zwycięzców 5/1, 78-100 Kołobrzeg.

III. Kierownictwo Rajdu:

            Komandor imprezy - Robert ŚMIGIELSKI

            Sekretarz - Dan POPIOŁEK

            Kwatermistrz - Jan FRONCZ

IV. Przebieg Rajdu

 1. Uczestnicy Rajdu przyjmowani będą w dniu 16.07.2022 r. od godz. 9:15 do 9:45 na Placu Ratuszowym
 2. 10:00 - wyruszenie na trasy pieszą i rowerową Rajdu.
 3. 12:00-12:30 - poczęstunek - wojskowa zupa grochowa przy muszli koncertowej RCK.
 4. 12:30-13:00 - ogłoszenie wyników Rajdu, wręczenie nagród i upominków.

V. Trasa Rajdu

Trasa piesza - przewodnik PTTK Robert ŚMIGIELSKI i znany kołobrzeski propagator przyrody Tadeusz TWARDY

Plac ratuszowy - Skwer Pionierów - Plac płk. Anatola Przybylskiego - Plac Pionierów - Plac 18 Marca - Park Teatralny - Plac Koncertów Porannych - ośrodek "Kormoran"

VI. Symboliczne wpisowe na imprezę wynosi 10 złotych. W imprezie mogą wziąć udział osoby indywidualne i grupy zorganizowane. Zgłoszenia telefoniczne (501 480 256) bądź mailowe (bort@pttk.kolobrzeg.pl) można składać do piątku 8.07.2022 r. Istnieje możliwość dokonania   zapisów w siedzibie Oddziału przy ul. Zwycięzców 5/1 (wejście od strony podwórka) w piątki od godziny 17 do godziny 18.

VII. Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy grupy rowerowej winni posiadać kamizelki odblaskowe.
 2. W imprezie udział mogą wziąć dzieci i młodzież szkół podstawowych z opiekunami (opiekunowie grup szkolnych nie muszą wpłacać wpisowego) oraz dorośli.
 3. Na mecie Rajdu przewidziane są konkursy z wiedzy o kołobrzeskiej zieleni.
 4. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 5. Członkowie PTTK z ważną legitymacją członkowską są objęci ubezpieczeniem NNW w ramach umowy ubezpieczeniowej PTTK z STU ERGO Hestia S.A. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 6. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. W przypadku nieprzybycia na Rajd opłata na rzecz organizacji Rajdu nie będzie zwracana, a uczestnik traci prawo do wszelkich świadczeń ze strony organizatorów.

VII. Świadczenia Organizatorów:

 • Pamiątkowy znaczek Rajdu.
 • Gorący posiłek - grochówka wojskowa.
 • Za zajęcie czołowych miejsc: puchary, nagrody i upominki.

Sponsorzy imprezy:

 • Oddział PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu
 • Prezydent Miasta Kołobrzeg
 • Starosta Kołobrzeski