Regionalne odznaki turystyczno - krajoznawcze

W Oddziale Wojskowym PTTK w Kołobrzegu opracowane zostały regulaminy regionalnych odznak turystyczno - krajoznawczych:

Regulaminy Regionalnej Odznaki Krajoznawczej

  • "Twierdza Kołobrzeg"
  • "Przyjaciel Kołobrzegu"
  • "Rowerem dookoła Powiatu Kołobrzeskiego"
  • "Turysta Ziemi Kołobrzeskiej"

Prosimy Państwa o zapoznanie się z wyżej wymienionymi regulaminami odznak i zachęcamy do ich zdobywania. Książeczki, kroniki i inne formy udokumentowania wycieczek zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia i adres prosimy przesyłać na adres podany w regulaminach. Koszt przedmiotowych odznak - 12 zł/szt. + koszt wysyłki.

Telefony kontaktowe:

  • Siedziba oddziału - tel./fax: 261 222 488 lub 261 222 489; codziennie w godzinach: 8.00 - 14.00;
  • Prezes oddziału - kol. Jerzy BLACHOWSKI: 505 081 718;
  • Weryfikacja i dystrybucja odznak - v-ce prezes oddziału - kol. Jerzy PRZEPIÓRA: 725 713 611.

Z turystycznym pozdrowieniem:
V-ce prezes Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu
Jerzy PRZEPIÓRA