Koło Przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego działa przy Oddziale PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu. Koło powstało w 1957 roku, a jego założycielem był bibliotekarz i krajoznawca Jan Frankowski, który przybył do Kołobrzegu po zakończeniu działań wojennych w 1946 r.

Po 25 latach kurs kończyło 165 przewodników. Po kolejnych 25 latach kolejna grupa - razem po 50 latach około 300 przewodników. W ostatnich latach oprowadzaniem zajmuje się około 100 przewodników - do koła przewodników na dzień 6.10.2007 należy 27 przewodników.

W ostatnich dwóch latach kołobrzescy przewodnicy oprowadzają około 3000 wycieczek rocznie. Przyjmując, że grupa liczy około 40 osób, daje to w roku 120 000 wycieczkowiczów.

Doliczając do tej liczby ok. 80 000 wycieczkowiczów przyjeżdżających z pobliskich miejscowości wypoczynkowych z przewodnikami z tamtych miejscowości, daje to w ciągu roku ok. 200 000 zwiedzających nasze miasto i uzdrowisko. W tej liczbie są również wycieczki gości z zagranicy - stanowią one szacunkowo ok. 30% zwiedzających.

Czy znana jest inna infrastruktura (stowarzyszenie), które pokazują piękno naszego miasta i uzdrowiska dla takiej liczby przyjezdnych gości? Niech Państwo ocenią sami.

Rys historyczny:

  • 1957 r. - pierwszy kurs przewodnicki
  • 1962 r. - kolejny kurs - 4 przewodników
  • 1964 r. - kolejny kurs - 12 przewodników
  • 1965 r. - kolejny kurs - 7 przewodników