REGULAMIN PIERWSZEGO RAJDU PTTK
SZLAKIEM KOŁOBRZESKIEJ ZIELENI
IM. ANTONIEGO SZARMACHA

Patronat honorowy:
1. Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska
2. Starosta Kołobrzeski - Tomasz Tamborski

I. Cel Rajdu:

 1. Uczczenie wielkiego propagatora zieleni Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego, ś.p. Wiceprezesa Oddziału i przewodnika turystycznego PTTK - Antoniego Szarmacha.
 2. Propagowanie walorów zieleni w Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego.

II. Organizator Rajdu - Zarząd Oddziału PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu, ul. Zwycięzców 5/1, 78-100 Kołobrzeg.

III. Kierownictwo Rajdu:

            Komandor imprezy - Edward WILCZYŃSKI

            Z-ca Komandora - Robert ŚMIGIELSKI

            Sekretarz - Dan POPIOŁEK i Adam CZACHERT

            Kwatermistrz - Jan FRONCZ

IV. Przebieg Rajdu

 1. Uczestnicy Rajdu przyjmowani będą w dniu 24.10.2020 r. od godz. 9:15 do 9:45 na Placu Ratuszowym
 2. 10:00 - wyruszenie na trasy pieszą i rowerową Rajdu.
 3. 13:00-13:30 - poczęstunek - wojskowa zupa grochowa przy muszli koncertowej RCK.
 4. 13:30-14:00 - ogłoszenie wyników Rajdu, wręczenie nagród i upominków.

V. Trasy Rajdu

Trasa piesza Rajdu

Plac ratuszowy - Skwer Pionierów - Plac 18 Marca - ul. Łopuskiego - Plac Koncertów Porannych - Park Teatralny

Trasa rowerowa Rajdu

Skwer przy UM - Park 18 Marca - Rejon ośrodka "Poznanianka" – Park im. A. Fredry - Park 3. Dywizji Piechoty - Park J.H Dąbrowskiego - Ul. Szpitalna - Ul. J. Frankowskiego - Ul. E. Łopuskiego - Ul. Towarowa – Muszla Regionalnego Ośrodka Kultury

VI. Symboliczne wpisowe na imprezę wynosi 8 złotych. W imprezie mogą wziąć udział osoby indywidualne i grupy zorganizowane. Zgłoszenia telefoniczne (501 480 256) bądź mailowe (bort@pttk.kolobrzeg.pl) można składać do środy 21.10.2020 r. Istnieje możliwość dokonania   zapisów w siedzibie Oddziału w piątki od godziny 16 do godziny 17.

VII. Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy grupy rowerowej winni posiadać kamizelki odblaskowe.
 2. W imprezie udział mogą wziąć dzieci i młodzież szkół podstawowych z opiekunami (opiekunowie grup szkolnych nie muszą wpłacać wpisowego) oraz dorośli.
 3. Na mecie Rajdu przewidziane są konkursy z wiedzy o kołobrzeskiej zieleni.
 4. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 5. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną dot. wirusa SARS-CoV-2 każdy z uczestników zobowiązany jest:
  1. stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl),
  2. zachować bezpieczną odległość (1-1,5m) od innych osób, a w przypadku niemożności jej zachowania powinien mieć zasłonięte usta i nos,
  3. jeśli to możliwe – unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”,.
 6. Członkowie PTTK z ważną legitymacją członkowską są objęci ubezpieczeniem NNW w ramach umowy ubezpieczeniowej PTTK z STU ERGO Hestia S.A. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 7. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. W przypadku nieprzybycia na Rajd opłata na rzecz organizacji Rajdu nie będzie zwracana, a uczestnik traci prawo do wszelkich świadczeń ze strony organizatorów.

VII. Świadczenia Organizatorów:

 • Pamiątkowy znaczek Rajdu.
 • Gorący posiłek - grochówka wojskowa.
 • Za zajęcie czołowych miejsc: puchary, nagrody i upominki.

Sponsorzy imprezy:

 • Oddział PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu
 • Prezydent Miasta Kołobrzeg
 • Starosta Kołobrzeski