Prezes Zarządu - Robert ŚMIGIELSKI

Robert Śmigielski - Prezes PTTK Kołobrzeg

V-ce Prezes - Antoni SZARMACH

Skarbnik - Jan FRONCZ

Sekretarz - Dan Popiołek

Członek Zarządu - Adam CZACHERT 

Członek Zarządu-  Edward Wilczyński

Komisja Rewizyjna

Prezesa - Urszula BRAUN

V-ce Prezes - Jan ŚLESZYŃSKI

Członkowie:

  • Irena FRANKIEWICZ
  • Urszula MIODUSZEWSKA
  • Stanisław SIEKIERZYCKI

Główna księgowa - Urszula RAMOCka