Menu

Zwyczajny zjazd oddziału

Zarząd Oddziału PTTK w Kołobrzegu zaprasza na Zwyczajny Zjazd Oddziału, który odbędzie się 28.03.2019 r. roku o godzinie 17.00 (pierwszy termin) lub w drugim terminie na podstawie par. 17 pkt.3 Statutu Oddziału PTTK w Dużej Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu.

 

Materiały sprawozdawcze Zarządu PTTK i komisji statutowych dostępne są do wglądu w godz. od 10:00 do 14:00 od dnia 13.03.2019r. w biurze Oddziału PTTK.

Proponowany porządek Obrad Zwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK w Kołobrzegu w dniu 28.03.2019r.

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Prezydium
  1. Przewodniczącego Zjazdu
  2. Sekretarza
 3. Przyjecie porządku obrad
 4.  Zatwierdzenie regulaminu obrad
 5.  Wybór Komisji Mandatowo - Wyborczej (funkcje komisji może pełnić prezydium obrad)
 6.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (funkcje może pełnić prezydium obrad)
 7. Ustalenie prawomocności obrad
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok.
 9.  Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
 10.  Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej z działalności za rok 2018
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.
 15.  Wybór Komisji Skrutacyjnej
 16.  Zmiany w składzie Zarządu
 17.  Przedstawienie projektu planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok
 18.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego na 2019 rok
 19.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 20.  Przyjecie wniosków Zjazdu.
 21. Zakończenie obrad

 

Projekt Regulaminu Zwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK w Kołobrzegu - 28.03.2019 rok

 1. W Zjeździe Zwyczajnym udział biorą
  1. Z głosem decydującym
   • Członkowie zwyczajni, którzy okażą się legitymacją członka PTTK z opłaconą składką członkowską za 2018 rok
  2. Głosem doradczym
   • Członkowie honorowi
   • Członkowie władz zwierzchnich
   • Zaproszeni goście
 2. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w zjeździe są:
  1. Ważna legitymacja członka Oddziału PTTK w Kołobrzegu
  2. Zaproszenie wydane przez Zarząd Oddziału PTTK
 3. Mandaty delegatów – organizatorzy wydają w dniu Zjazdu na podstawie listy członków podpisanej w dniu Zjazdu za okazaniem ważnej legitymacji członka Oddziału PTTK w Kołobrzegu.
 4. Obrady Zjazdu rozpoczynają się o godzinie wyznaczonej w zawiadomieniach.
 5. Zjazd zwyczajny jest prawomocny, jeżeli Komisja Mandatowo – Wyborcza stwierdzi:
  • że bierze w nim udział, co najmniej połowa liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie rozpoczęcia Zjazdu
  • bez względu na ilość członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie rozpoczęcia
 6. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zjazdu mogą być wyłącznie sprawy objęte programem obrad
 7. Porządek obrad i regulamin obrad przedstawia Zjazdowi do zatwierdzenia Przewodniczący Zjazdu
 8. Udzielanie głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością Przewodniczący Zjazdu może udzielić głosu w sprawach formalnych i nagłych.
 9. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

I Turystyczna Wędrówka po Czarodziejski Kwiat - REGULAMIN


Regulamin Regionalnej Odznaki Krajoznawczej „Szlakiem Pałaców  i Dworów Powiatu Kołobrzeskiego" - REGULAMIN


Nowa odznaka krajoznawcza "Zachodniopomorska Droga Świętego Jakuba" - REGULAMIN


XXX Zlotu Turystów Kolarzy PTTK Województwa Zachodniopomorskiego - REGULAMIN | KARTA ZGŁOSZENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE | ODDZIAŁ w KOŁOBRZEGU

 ul. Zwycięzców 5/1 | 78-100 Kołobrzeg | fax: +48 94 35-223-11 | kom: 796 698 377
 czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 16:00 |
soboty w godz. od 10:00 do 14:00
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.pttk.kolobrzeg.pl
PKO S.A. 45 1240 6508 1111 0010 6350 4388
| NIP 671-020-03-84