PTTK ODDZIAŁ im. Jana Frankowskiego w KOŁOBRZEGU

ul. Zwycięzców 5/1                tel. 501-480-256

strona: www.pttk.kolobrzeg.pl         email:bort@pttk.kolobrzeg.pl

 
   

"WYCIECZKA DO STARGARDU I OGRODU DENDROLOGICZNEGO W PRZELEWICACH"

Wycieczka realizowana jest dla członków Oddziału PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu, ma charakter okazjonalny. Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samorealizacji i jest imprezą non-profit. Wycieczkę zaplanowano dla min. 45 osób.

TERMIN: 09.05.2024

KOSZT: 70zł

Zapisy w siedzibie biura w środy w godz. 15:00-16:00 (tel. 501 480 256)

7:00 – zbiórka uczestników sprzed hotelu New Skanpol i wyjazd w kierunku Koszalina.

Plan wycieczki:

NOWOGARD -  Spacer do najokazalszych cisów na Pomorzu Zachodnim oraz nad brzeg jeziora Nowogardzkiego

STARGARDNazywany klejnotem Pomorza, w średniowieczu rywalizował ze Szczecinem.

Zwiedzimy tu Muzeum Archeologiczno- Historyczne. Zobaczymy najwyższy krzyż pokutny w Polsce, najwyżej sklepiony kościół w Polsce, najwyższą basztę średniowieczną. Zobaczymy też najpiękniejszy gotycki kościół w Poslce oraz jedyną w Polsce średniowieczną bramę wodną.
Przerwa na kawę oraz posiłek we własnym zakresie.

PRZELEWICEZwiedzimy jeden z najpiękniejszych ogrodów dendrologicznych w Polsce.
Rośnie tu między innymi Dawidia Chińska nazywana drzewem chusteczkowym
lub też drzewem duchów. Znajduje się tu Ogród Japoński, który szokuje egzotyką roślinności.
Ozdobą ogrodu jest pałac wraz z częścią dawnego folwarku.
(bilet wejściowy jako dodatkowy koszt w cenie 10-15 zł

POWRÓT DO KOŁOBRZEGU OKOŁO GODZ. 19:00

Każdy uczestnik wycieczki - członek PTTK posiada ubezpieczenie wynikające z Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawartego z STU Ergo Hestia SA