PTTK ODDZIAŁ im. Jana Frankowskiego w KOŁOBRZEGU

ul. Zwycięzców 5/1 tel. 501-480-256

strona: www.pttk.kolobrzeg.pl         email:bort@pttk.kolobrzeg.pl

 
   

"WYCIECZKA DO TRZEBIATOWA"

Wycieczka realizowana jest dla członków Oddziału PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu, ma charakter okazjonalny. Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samorealizacji i jest imprezą non-profit. Impreza sfinansowana ze środków oddziału PTTK.

TERMIN: 13.04.2024

Zapisy w siedzibie biura w środy w godz. 15:00-16:00 (tel. 501 480 256)

9:00 – zbiórka uczestników sprzed hotelu New Skanpol i wyjazd w kierunku Trzebiatowa.

Plan wycieczki:

GRZYBOWO -  położone dość niezwykle bo na terenie depresyjnym. Zobaczymy Zatokę
                        Grzybowską i tajemnicze groby ma wydmie.

DZWIRZYNO - Ruchoma wydma i port rybacki.

ROGOWO - Tajemnice jeziora Resko Przymorskie, wojskowa historia osady a obecnie
                        odkrywanego letniska.

MRZEŻYNO – Spacer po porcie nad Regą, wojsko w Mrzeżynie, pomnik zaślubin Polski z
                        Morzem i jedyny w Polsce kościół zbudowany na wydmie.

TRZEBIATÓW – Miasteczko określone mianem „Małego Krakowa”. Zobaczymy tu Rynek,
                        Ratusz, Kościół Mariacki, Baszta Kaszana i Pałac (obecnie dom kultury) i
                        zwiedzimy muzeum
pałacowe  (opłata indywidualna 10 zł ).

POWRÓT DO KOŁOBRZEGU OKOŁO GODZ. 15:00

Każdy uczestnik wycieczki - członek PTTK posiada ubezpieczenie wynikające z Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawartego z STU Ergo Hestia SA