REGULAMIN

58. RAJDU PTTK

SZLAKIEM WALK 1 ARMII WP

O KOŁOBRZEG

w 79. rocznicę walk o Kołobrzeg

i Zaślubin Polski z morzem

KOŁOBRZEG 23.03.2024 ROK

I. CEL RAJDU:                                                                                                                                      

 1. Uczczenie 79. rocznicy walk 1 Armii WP o Kołobrzeg;
 2. Zapoznanie uczestników rajdu z walorami turystycznymi Ziemi Kołobrzeskiej;
 3. Zdobywanie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej;
 4. Zaliczanie zwiedzanych obiektów, miejsc pamięci i pomników przyrody do kołobrzeskich odznak krajoznawczych;
 5. Przeżycie kolejnej turystycznej przygody.

II. ORGANIZATORZY RAJDU:

     Oddział Wojskowy PTTK Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg    ul. ppor. E. Łopuskiego 46

Tel. 505 081 718,  508 856 785

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 1. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg;
 2. Urząd Miasta Kołobrzeg;
 3. Dowódca Garnizonu Kołobrzeg;
 4. Klub Wojskowy 12 pułku logistycznego;
 5. Koło Przewodników PTTK Kołobrzeg;
 6. Wydawnictwo „Reda” Kazimierz Ratajczyk.
 7. OW „Bukowina” Kołobrzeg – Podczele;
 8. Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta

IV. PATRONAT:

 - Starosta Kołobrzeski – Tomasz Tamborski;

 - Prezydent Miasta Kołobrzeg – Anna Mieczkowska

 

V. KIEROWNICTWO RAJDU:

 - Komandor Rajdu                    - Jerzy BLACHOWSKI

 - Z-ca Komandora ds. mediów - Kazimierz RATAJCZYK

 - Sędzia Główny                       - Jadwiga DACIÓW

 - Sędzia                                   - Zenon BLACHOWSKI

 - Kwatermistrz                          - Józef JAKUBASIK

 - Sekretarz                                 - Jadwiga DACIÓW

 - Kierownicy Trasy Pieszej       - Ryszard JEZIERSKI
                                                - Opiekunowie SKKT

VI. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

 1. Zgłoszenia drużyn należy dokonać do 15.03.2024 r.

(po przekroczeniu terminu zgłoszenia organizatorzy nie zapewniają świadczeń);

 1. Drużyny mogą liczyć dowolną ilość uczestników;
 2. Wpisowe za uczestnictwo w wysokości 15 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu rajdu tj. w dniu 23.03.2024 r. do godz. 09.30 - zgodnie z ilością zgłoszonych wcześniej uczestników;
 3. Opiekun co najmniej 10–cio osobowej drużyny jest zwolniony
  z wpłacania wpisowego.

VII. ZASADY KLASYFIKACJI PUNKTOWEJ 

        58. RAJDU:

 1. Za każdego członka drużyny                                             - 1 pkt;
 2. Za udział w konkursach :                         

- konkurs historyczny – indywidualnie i do 10 pkt dla drużyny;

- konkurs wiedzy o Kołobrzegu - indywidualnie i do 10 pkt

  dla drużyny;

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:

 1. Pamiątkowy znaczek rajdu i certyfikat uczestnictwa;
 2. Gorący posiłek;
 3. Potwierdzenie punktów na OTP – 11 pkt + 15 punktów za miasto – zgodnie z „Regulaminem OTP”;
 4. Puchary i dyplomy za zajęcie miejsc 1 – 3;
 5. Dyplomy za zajęcie miejsc 4 – 6;
 6. Puchary i dyplomy za zajęcie w konkursach miejsc od 1 do 3;
 7. Nagroda dla najstarszego uczestnika rajdu;
 8. Nagroda dla najmłodszego uczestnika rajdu (pod warunkiem samodzielnego przebycia trasy);
 9. Puchar dla najodleglejszej drużyny;

10. Puchar dla najliczniej reprezentowanej drużyny (szkoły,    stowarzyszenia, klubu);

11. Puchar dla najliczniejszej drużyny z klas mundurowych;

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
 2. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność
  i powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie;
 3. Drużyny szkolne – dzieci do lat 14 biorą udział w rajdzie pod opieką dorosłych;
 4. Kierownicy drużyn ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody;
 5. Obowiązkiem wszystkich uczestników rajdu jest przestrzeganie Karty Turysty.

X. PRZYJĘCIE UCZESTNIKÓW RAJDU:

 1. Uczestnicy rajdu przyjmowani będą w dniu 23.03.2024 r.
  od godz. 8.00 do 9.30 w Klubie Wojskowym przy ul. Łopuskiego 46

XI. PRZEBIEG RAJDU:

 1. Od godz. 08.30 – rejestracja uczestników i drużyn;
 2. Godz. 09.45 – zbiórka uczestników rajdu w sali widowiskowej Klubu Wojskowego – otwarcie rajdu;
 3. 10.00 - występ zespołu wokalnego z Klubu Wojskowego, przeprowadzenie konkursów (przedstawicieli drużyn biorą udział w konkursach z  wiedzy w trakcie występu);
 4. Godz. 10.15 - wymarsz uczestników rajdu na trasę pieszą;
 5. Trasa rajdu (tylko piesza – uczestnicy zapalą znicze pod pomnikami i tablicami pamiątkowymi*) – ul. Łopuskiego (obelisk ppor. E. Łopuskiego*) – ul. Lotnicza – ul. Młyńska - ul. Artyleryjska (tablica poświęcona żołnierzom 14 Kołobrzeskiego pp*) – ul. Trzebiatowska – ul. Kamienna - park im. J.H. Dąbrowskiego – ul. Bogusława X (tablica poświęcona żołnierzom 7 pp*) – ul. Koszalińska (tablica poświęcona żołnierzom 9 pp*)  - ul. Myśliwska – ul. Fredry (amfiteatr) – ul. Kościuszki – ul. Grottgera (Pomnik Sanitariuszki*) – ul. Rodziewiczówny – ul. Mickiewicza – Pomnik Zaślubin Polski z Morzem * - latarnia morska – ul. Towarowa – żydowskie lapidarium  – ul. Dworcowa (tablica poświęcona żołnierzom 7 pp*) – ul. Armii Krajowej (pomnik żołnierzom poległym w walkach o Kołobrzeg *) – ul. Zwycięzców – ul. Solna (Regionalne Centrum Kultury im. Zb. Herberta – scena plenerowa)
 6. Ok. 14.00 – 14.30 - gorący posiłek;
 7. Ok. 14.30 – 15.00 - ogłoszenie wyników rajdu, wręczenie nagród zwycięzcom oraz zakończenie 58. Rajdu „Szlakiem Walk 1 Armii WP o Kołobrzeg”.

  RAJD NIE JEST IMPREZĄ KOMERCYJNĄ. DOKONANA

  WPŁATA JEST NA POCZET GORĄCEGO POSIŁKU

  I INNCH ŚWIADCZEŃ NA RZECZ ORGANIZACJI RAJDU

 KOMANDOR RAJDU

                                                                                    Jerzy BLACHOWSKI