PTTK ODDZIAŁ im. Jana Frankowskiego w KOŁOBRZEGU

ul. Zwycięzców 5/1                tel. 501-480-256

strona: www.pttk.kolobrzeg.pl         email:bort@pttk.kolobrzeg.pl

 
   

  "WYCIECZKA DO KOSZALINA"

Wycieczka realizowana jest dla członków Oddziału PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu, ma charakter okazjonalny. Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samorealizacji i jest imprezą non-profit. Impreza sfinansowana ze środków Oddziału PTTK.

TERMIN: 14.11.2023

Zapisy w siedzibie biura w środy w godz. 15:00-16:00 (tel. 501 480 256)

8:00 – zbiórka uczestników sprzed hotelu New Skanpol i wyjazd w kierunku Koszalina.

Plan wycieczki:

GĄSKI -  Zobaczymy tu piękną oraz drugą co do wysokości latarnie morską w Polsce.

SARBINOWO – Letnisko z piękną plażą. Spacer opaską betonową, która niegdyś uratowała
                        Sarbinowo przed pochłonięciem przez morze.

MIELNO – Znane wczasowisko nie tylko w Polsce. Zobaczymy tu gotycki kościół, zabytkową
                        architekturę kuracyjną. Pomnik Morsa i Jelenia.
                        Przejazd Mierzeją Jamneńską – 10km.

OSIEKI – Gotycki kościół i Cud Krwawiącej Hostii. Pomnik Krzyż-Miecz

KOSZALIN – Góra Chełmska i Sanktuarium Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej – zwiedzanie.
                        Rynek i bez wątpienia najcenniejszy zabytek Koszalina – Katedra.

POWRÓT DO KOŁOBRZEGU OKOŁO GODZ. 14:00

Każdy uczestnik wycieczki - członek PTTK posiada ubezpieczenie wynikające z Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawartego z STU Ergo Hestia SA