Zarząd Oddziału informuje, że 24 października 2020 roku po raz pierwszy odbędzie się Rajd Szlakiem Kołobrzeskiej Zieleni im. Antoniego Szarmacha. Rajd odbędzie się w dwóch grupach: pieszej i rowerowej. Dla uczestników Rajdu przewidujemy liczne nagrody, a na poczęstunek wojskową zupę grochową. Symboliczne wpisowe na rajd w wysokości 8 zł można dokonywać w biurze siedziby Oddziału (ul. Zwycięzców 5/1 – wejście przez klatkę schodową od strony podwórka) w każdy piątek między godziną 16:00, a 17:00. Można także przesłać zgłoszenie drogą mailową z zaznaczeniem czy będzie się uczestnikiem pieszym czy rowerowym (wówczas wraz z numerem telefonu kontaktowego), a opłata będzie pobierana przed rozpoczęciem. Szczegółowy program Rajdu zostanie zamieszczony na dwa tygodnie przed terminem Rajdu.