POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ IM. JANA FRANKOWSKIEGO
W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN PIĄTEGO RAJDU PTTK
SZLAKIEM KOŁOBRZESKIEJ ZIELENI
IM. ANTONIEGO SZARMACHA

w dniu 08.06.2024

 

Patronat honorowy:

 1. Prezydent Miasta Kołobrzeg – Anna Mieczkowska
 2. Starosta Kołobrzeski – Mirosław Tessikowski

                                                                                     

I. Cel Rajdu

 1. Uczczenie wielkiego propagatora zieleni Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego, ś. p. Wiceprezesa Oddziału i przewodnika turystycznego PTTK - Antoniego Szarmacha.
 2. Propagowanie walorów zieleni w Kołobrzegu i powiecie kołobrzeskim.

II. Organizator Rajdu

Zarząd Oddziału PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu, ul. Zwycięzców 5/1, 78-100 Kołobrzeg.

III. Kierownictwo Rajdu

            Komandor imprezy - Robert ŚMIGIELSKI

            Sekretarz – Roman KAŹMIERSKI

            Kwatermistrz – Robert LEPA

IV. Przebieg Rajdu

 1. Uczestnicy Rajdu przyjmowani będą w dniu 08.06.2024 r. od godz. 9:15 do 9:45 na Placu Ratuszowym.
 2. 10:00 - wyruszenie na trasę Rajdu.
 3. 12:30-13:00 - zakończenie rajdu - ośrodek KORMORAN przy ul. Portowej 8, oraz poczęstunek – wojskowa zupa grochowa.
 4. 13:00-13:30 - ogłoszenie wyników Rajdu, wręczenie nagród i upominków.

V. Trasa Rajdu

Trasa piesza - przewodnik PTTK Robert ŚMIGIELSKI oraz przewodnik PTTK Stefan Raniecki

Plac Ratuszowy - Skwer Pionierów - Plac płk. Anatola Przybylskiego - Plac Pionierów - Plac 18 Marca - Park Teatralny - Plac Koncertów Porannych - Ośrodek "Kormoran"

VI. Symboliczne wpisowe na imprezę wynosi 15 złotych. W imprezie mogą wziąć udział osoby indywidualne i grupy zorganizowane. Zgłoszenia telefoniczne (501 480 256) bądź mailowe (bort@pttk.kolobrzeg.pl) można składać do środy 05.06.2024 r. Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie w dniu imprezy, przed wyruszeniem na trasę rajdu.

VII. Warunki uczestnictwa

 1. W imprezie udział mogą wziąć dzieci i młodzież szkół podstawowych z opiekunami (opiekunowie grup szkolnych nie muszą wpłacać wpisowego) oraz dorośli.
 2. Na mecie Rajdu przewidziane są konkursy z wiedzy o kołobrzeskiej zieleni.
 3. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Członkowie PTTK z ważną legitymacją członkowską są objęci ubezpieczeniem NNW w ramach umowy ubezpieczeniowej PTTK z STU ERGO Hestia S.A. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 5. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. W przypadku nieprzybycia na Rajd opłata na rzecz organizacji Rajdu nie będzie zwracana, a uczestnik traci prawo do wszelkich świadczeń ze strony organizatorów.

VII. Świadczenia Organizatorów

 • Gorący posiłek - grochówka wojskowa.
 • Za zajęcie czołowych miejsc: puchary, nagrody i upominki.
 • Pamiątkowa kartka pocztowa z wizerunkiem Patrona Rajdu.
 • Sponsorzy imprezy:

 • Oddział PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu
 • Prezydent Miasta Kołobrzeg
 • Starosta Kołobrzeski
 • Ośrodek „Kormoran” w Kołobrzegu