POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ im. Jana Frankowskiego
W KOŁOBRZEGU

 

REGULAMIN DRUGIEGO RAJDU PTTK IM. JANA FRANKOWSKIEGO

w dniu 09.09.2023

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Kołobrzeg – Anna Mieczkowska

Starosta Kołobrzeski – Tomasz Tamborski

Współudział:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

I Cel Rajdu:

Uczczenie Honorowego Obywatela miasta Kołobrzeg, założyciela kołobrzeskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Kołobrzegu. Pioniera muzealnictwa i bibliotekarstwa w powojennym Kołobrzegu Jana Frankowskiego.

Propagowanie walorów Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego.

II Kierownictwo Rajdu:

                Komandor imprezy – Robert Śmigielski

                Zastępca komandora – Robert Lepa

                Sekretarz – Roman Kazimierski

                Kwatermistrz – Sławomir Ciborski

III Przebieg Rajdu:

Uczestnicy Rajdu przyjmowani będą w dniu 09.09.2023 od godz. 9:15 na Placu Ratuszowym.

Wyruszenie na trasę rajdu o godz. 10.00.

12:30 – 13:00 – poczęstunek – wojskowa zupa grochowa – Reduta Morast w Porcie Jachtowym.

13:00 – 13:30 – konkurs wiedzy o Kołobrzegu i powiecie kołobrzeskim, wręczenie nagród i upominków.

IV Trasa Rajdu

Przewodnicy: Robert Śmigielski i Stefan Raniecki.
                Trasa piesza:  Plac Ratuszowy - Bazylika Konkatedralna (zwiedzanie wnętrza) - Muzeum Oręża Polskiego: dziedziniec  – Baszta Prochowa – Biblioteka Miejska – Bulwar nad Parsętą: słone źródełko  – Port         Jachtowy ( Reduta Morast).

V Symboliczne wpisowe na imprezę wynosi 12 złotych i jest bezzwrotne.

                Zgłoszenia telefoniczne: 501-480-256, bądź mailowe:    bort@pttk.kolobrzeg.pl.
                Istnieje możliwość dokonania zapisów w siedzibie oddziału przy             ulicy Zwycięzców 5/1 (wejście od podwórza) w środy w godzinach     15:00- 16:00.

VI Warunki uczestnictwa:

                W imprezie udział mogą wziąć osoby indywidualne, oraz grupy               zorganizowane.
                Członkowie PTTK z ważną legitymacją członkowską są objęci    ubezpieczeniem NNW w ramach umowy ubezpieczeniowej PTTK z            STU ERGO Hestia S.A. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym            zakresie.

 

VII Świadczenia organizatorów:

Pamiątkowa kartka z Rajdu z wizerunkiem Jana Frankowskiego.

Gorący posiłek – grochówka wojskowa

Za zajęcie czołowych miejsc: puchary, nagrody, upominki.

Sponsorzy imprezy:

Oddział PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu.

Prezydent Miasta Kołobrzeg.

Starosta Kołobrzeski.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.