POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ WOJSKOWY PTTK

W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN 57 RAJDU PTTK SZLAKIEM WALK I ARMII WP O KOŁOBRZEG W DNIU 18.03.2023

W 78 ROCZNICE WALK O KOŁOBRZEG I ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

 

I. Cel Rajdu:

 1. Uczczenie 78 rocznicy walk I Armii WP o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morzem;
 2. Zapoznanie uczestników rajdu z walorami turystycznymi Ziemi Kołobrzeskiej;
 3. Popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży;
 4. Popularyzacja czynnego wypoczynku, turystyki pieszej oraz krajoznawstwa;
 5. Zdobywanie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej;
 6. Przeżycie kolejnej turystycznej przygody.

II. Organizator rajdu:

 1. Oddział Wojskowy PTTK Kołobrzeg
  78-100 Kołobrzeg  ul. Ppor. E. Łopuskiego 46
  Tel. 505 081 718, 508 856 785

III. Współorganizatorzy

 1. Klub Wojskowy Kołobrzeg;
 2. Liga Morska i Rzeczna o/Kołobrzeg;
 3. Koło Przewodników PTTK Kołobrzeg przy Oddziale PTTK i Oddział PTTK im. Jana Frankowskiego;
 4. Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta Kołobrzeg.

IV. Sponsorzy:

 1. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg;
 2. Urząd Miasta Kołobrzeg;
 3. Dowódca Garnizonu Kołobrzeg;
 4. Wydawnictwo Reda – Kazimierz Ratajczyk;

V. Kierownictwo Rajdu:

- Komandor Rajdu                               Jerzy Blachowski
- Z-ca Komandora ds.
kontaktów z mediami                         Robert Śmigielski
- Sędzia Główny                   Marek Kochański
- Kwatermistrz                                     Zenon Bukowiński
- Sekretariat                                         Jadwiga Daciów
                                                               Zenon Blachowski
- Kierownicy Trasy
Pieszej – Przewodnicy PTTK             Robert Śmigielski
                                                               Stefan Raniecki
                                                               Edward Wilczyński

VI. Zgłoszenia Uczestników Rajdu:

 1. Zgłoszenia drużyn należy dokonać do 10.03.2023 telefonicznie.
  (po przekroczeniu terminu zgłoszenia organizatorzy nie zapewniają świadczeń).
 2. Drużyny mogą liczyć dowolną ilość zawodników.
 3. Wpisowe za uczestnictwo w rajdzie  w wysokości  15 zł  należy wpłacić w dniu rajdu do godz. 0 9:30.
 4. Opiekunowie drużyn szkolnych nie muszą wpłacać wpisowego.

VII. Zasady Klasyfikacji Punktowej:

 1. Za każdego członka drużyny                             -1 pkt.

VIII. Świadczenia Organizatorów:

 1. Pamiątkowy znaczek rajdu i certyfikat Uczestnictwa;
 2. Gorący poczęstunek – wojskowa grochówka;
 3. Potwierdzenie punktów na OTP – 14 pkt + 15 pkt za miasto – zgodnie z „Regulaminem OTP”;
 4. Puchary I dyplomy – za zajęcie miejsc od 1 do 3;
 5. Dyplomy – za zajęcie miejsc od 4 do 6;
 6. Wydawnictwo książkowe dla najmłodszego uczestnika rajdu (pod warunkiem samodzielnego przebycia trasy);
 7. Wydawnictwo książkowe dla najstarszego uczestnika rajdu;
 8. Puchar dla najliczniej reprezentowanej organizacji (szkoły, kluby, stowarzyszenia, itp. ).
 9. IX. Postanowienia końcowe:

 10. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
 11. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie;
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i szkody spowodowane przez osoby trzecie;
 13. Przejścia przez torowiska i ulice – tylko w miejscach wyznaczonych;
 14. Uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o każdym wypadku, szkodzie lub dostrzeżonym zagrożeniu zdrowia osób i mienia;
 15. Drużyny szkolne – dzieci do 14 lat biorą udział w rajdzie pod opieką dorosłych;
 16. Kierownicy drużyn ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody;
 17. Obowiązkiem wszystkich uczestników rajdu jest przestrzeganie Karty Turysty.
 18. X. Przyjęcie uczestników rajdu:

                  Uczestnicy rajdu przyjmowani będą 18.03.2023r. od godz 8:00 do 9:30 w Klubie Wojskowym w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 46.

  XI. Przebieg Rajdu:

 19. 09:00 – rejestracja uczestników: Klub Wojskowy w Kołobrzegu;
 20. 09:45 – zbiórka uczestników rajdu w sali kina „Piast” Klubu Wojskowego – otwarcie rajdu;
 21. 10:15 – pokaz ratownictwa w wykonaniu Kołobrzeskiej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
 22. 11:00 – wyjście uczestników rajdu na trasę;
 23. Trasa rajdu: Klub Garnizonowy – ul. Ppor. E. Łopuskiego – ul. Lotnicza – ul. 1-go Maja – ul. Artyleryjska – ul. Trzebiatowska – ul. Ppor. Emilii Gierczak – Plac Ratuszowy – ul. Unii Lubelskiej – Pomnik Sanitariuszki – Pomnik Zaślubin Polski z Morzem – Latarnia Morska – Scena Plenerowa przy RCK.
 24. 14:45 – poczęstunek dla uczestników rajdu – zupa grochowa;
 25. 15:30 – ogłoszenie wyników rajdu, wręczenie nagród;
 26. 16:00 – zakończenie 57 Rajdu Szlakiem Walk I AWP o Kołobrzeg w 78 rocznicę walk o Kołobrzeg.
 27.                                                                                               KOMANDOR RAJDU

                                                                                                Jerzy Blachowski