Zarząd Oddziału zaprasza na drugą edycję Rajdu Szlakiem Kołobrzeskiej Zieleni im. Antoniego Szarmacha, która odbędzie się 18 września 2021 w formie pieszej na trasie ul. Łopuskiego 46 (Klub Wojskowy) - ekopark wschodni - OW "Bukowina" ul. Wileńska 9. Tegoroczny Rajd jest połączony z organizowanym przez Oddział Wojskowy PTTK 55. Rajdem "Szlakiem Walk 1 Armii WP o Kołobrzeg", który z przyczyn ograniczeń związanych z pandemią nie mógł odbyć się w marcu br. Zgłoszenia na Rajd prosimy dokonywać na adres e-mail: bort@pttk.kolobrzeg.pl lub w piątek (17 września) między godziną 16:00, a 17:00 w biurze Oddziału (ul. Zwycięzców 5/1 – wejście przez klatkę schodową od strony podwórka). Na uczestników czeka poczęstunek wojskową zupą grochową oraz upominki. Symboliczne wpisowe w wysokości 8 zł będzie pobierane od godziny 8:00 do 9:30 przed rozpoczęciem Rajdu w Klubie Wojskowym pod adresem ul. ppor. Łopuskiego 46.