PTTK ODDZIAŁ im. Jana Frankowskiego w KOŁOBRZEGU

ul. Zwycięzców 5/1 tel. 501-480-256

strona: www.pttk.kolobrzeg.pl         email:bort@pttk.kolobrzeg.pl

"WYCIECZKA NA KASZUBY"

Wycieczka realizowana jest dla członków Oddziału PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu, ma charakter okazjonalny. Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samorealizacji i jest imprezą non-profit.

TERMIN: 14.10.2023          CENA: 80zł

Zapisy w siedzibie biura w środy w godz. 15:00-16:00 (tel. 501 480 256)

07:00 – zbiórka uczestników sprzed hotelu New Skanpol.

PLAN WYCIECZKI:

KOŁCZYGŁOWY W tutejszym Kościele Otto von Bismarck wziął ślub.

BYTÓWZwiedzanie z zewnątrz gotyckiego, pokrzyżackiego Zamku.

KOŚCIERZYNA Jedna ze stolic Kaszub; spacer po pięknie odrestaurowanym rynku; jedyna parafia w Europie posiadająca aż dwa Sanktuaria Maryjne.

WDZYDZE KISZEWSKIE – Zwiedzanie najstarszego w Polsce skansenu, położonego nad malowniczym jeziorem. Znajduje się tutaj ponad 50 budynków charakterystycznych dla Kaszub, Kociewia. O obiektach w skansenie opowiadają miejscowi przewodnicy (opiekunowie wystaw)

STĘŻYCA – spacer drewnianą promenadą nad jeziorem Raduńskim. Łączna długość konstrukcji nawodnej to ok. 800m.

SIERAKOWICE – zobaczymy tutaj m.in. Ołtarz Papieski na którym Jan Paweł II odprawiał Mszę Świętą w Pelplinie

PODCZAS WYCIECZKI BĘDZIE POBIERANA OPŁATA W WYSOKOŚCI 16zł NA BILET WSTĘPU DO SKANSENU.

POWRÓT DO KOŁOBRZEGU OKOŁO GODZ. 20:00

Każdy uczestnik wycieczki - członek PTTK posiada ubezpieczenie wynikające z Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawartego z STU Ergo Hestia SA