Zarząd Oddziału PTTK im. Jana Frankowskiego zaprasza członków naszego oddziału na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w dniu 05.11.2022 roku o godzinie 17:00 w restauracji FREGATA przy ul. Dworcowej w Kołobrzegu.

Wpisowe na spotkanie wynosi 20zł od osoby.

Spotkanie jest dofinansowane przez Zarząd Oddziału.

W spotkaniu mogą wziąć udział osoby niezrzeszone (sympatycy) dla których wpisowe wynosi 60zł.

Zapisy na spotkanie przyjmują: Prezes Kot, koleżanka Irena Frankiewicz i kolega Kazimierz Ratajczyk.

Ponadto wpłaty można dokonać osobiście w siedzibie oddziału PTTK przy ulicy Zwycięzców 5/1 (wejście od podwórza) w środy w godzinach 15:00 - 16:00

Serdecznie Zapraszamy