POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ im. Jana Frankowskiego
W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN PIERWSZEGO RAJDU PTTK SZLAKIEM IM. JANA FRANKOWSKIEGO

w dniu 17.09.2022

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Kołobrzeg – Anna Mieczkowska

Starosta Kołobrzeski – Tomasz Tamborski

Współudział:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu.

I Cel Rajdu:

Uczczenie Honorowego Obywatela miasta Kołobrzeg, założyciela kołobrzeskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Kołobrzegu. Pioniera muzealnictwa i bibliotekarstwa w powojennym Kołobrzegu Jana Frankowskiego.

Propagowanie walorów Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego.

II Kierownictwo Rajdu:

                Komandor imprezy – Robert Lepa

                Zastępca komandora – Robert Śmigielski

                Sekretarz – Roman Kazimierski

                Kwatermistrz – Sławomir Ciborski

III Przebieg Rajdu:

Uczestnicy Rajdu przyjmowani będą w dniu 17.09.2022 od godz. 9:15 na tarasie ziemnym przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu.

Wyruszenie na trasę rajdu o godz. 10.00.

12:30 – 13:00 – poczęstunek – wojskowa zupa grochowa – Reduta Morast w Porcie Jachtowym.

13:00 – 13:30 – konkurs wiedzy o Kołobrzegu i powiecie kołobrzeskim, wręczenie nagród i upominków.

IV Trasa Rajdu

                Przewodnicy: Robert Śmigielski i Stefan Raniecki.
                Trasa piesza:  Latarnia Morska – Plac Ratuszowy - Bazylika           Konkatedralna (zwiedzanie wnętrza) - Muzeum Oręża Polskiego  –           Baszta Prochowa – Biblioteka Miejska – Bulwar nad Parsętą – Port          Jachtowy ( Reduta Morast).

V Symboliczne wpisowe na imprezę wynosi 8 złotych i jest bezzwrotne.

                Zgłoszenia telefoniczne: 501-480-256, bądź mailowe: bort@pttk.kolobrzeg.pl.
                Istnieje możliwość dokonania zapisów w siedzibie oddziału przy ulicy Zwycięzców 5/1 (wejście od podwórza) w środy w godzinach 17:00- 18:00.

VI Warunki uczestnictwa:

                W imprezie udział mogą wziąć osoby indywidualne, oraz grupy zorganizowane.
                Członkowie PTTK z ważną legitymacją członkowską są objęci ubezpieczeniem NNW w ramach umowy ubezpieczeniowej PTTK z STU ERGO Hestia S.A. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.